Telefonların Ömründen Yiyen ‘Akıllı Telefon Katili’ 20 Uygulama Açıklandı

Bulut hizmeti veren pCloud adl? bir ?irket, ak?ll? telefonlara en çok zarar veren uygulamalar? bulabilmek için bir ara?t?rma ba?latt?. Bellek kullan?m? ve arka planda çal??t?r?lan uygulamalar? göz önüne alan ?irket, Fitbit ve My Verizon gibi birçok uygulaman?n “ak?ll? telefon katili” oldu?unu dile getirdi.