Telefonun Kamerası ile Nasıl Görsel Çeviri Yapılır?

Dünyada en çok kullan?lan çeviri hizmetlerinden biri olan, Google taraf?ndan geli?tirilen Google Translate, Google Çeviri ile yaln?zca kelimeleri ve cümleleri yazarak de?il; telefon kameran?z yard?m?yla da çeviri yapabilirsiniz. Telefon kameras? ile Google Çeviri üzerinden nas?l görsel çeviri yap?l?r yak?ndan bakal?m.