Telefonunuzun Kamerasını Amacı Dışında Kullanabileceğiniz 11 Yaratıcı Uygulama

Hepimizin cebinde bulunan ak?ll? telefonlar?m?z?n kameralar?, 5-10 y?l önceye göre inan?lmaz geli?tiler. Sadece foto?raf ya da video çekmeyen bu kameralar?n ba?ka birçok fonksiyonu bulunuyor. ??te telefonlar?n kameralar?n?n fonksiyonlar?n? kullanabilece?ini en iyi uygulamalar.