Telegram, Yeni Web Uygulamaları WebZ ve WebK’yı Duyurdu

Telegram geli?tiricileri, anl?k mesajla?ma uygulamas? için iki yeni web sürüm duyurdu. Telegram WebZ ve Telegram WebK olarak isimlendirilen bu sürümler, Telegram’?n temel özelliklerini sunmaya devam ediyor. Sürümler aras?nda çok ufak farkl?l?klar bulunuyor.