Temassız Ödemelerde Şifresiz İşlem Limiti 350 TL’ye Çıkarıldı

Bankalararas? Kart Merkezi (BKM), temass?z ödemelerdeki ?ifresiz i?lem limitini yükseltti?ini aç?klad?. Yap?lan aç?klamalara göre vatanda?lar, art?k 350 TL’ye kadar olan harcamalar?nda ?ifre kullanmak zorunda kalmayacaklar. Düzenleme, yar?n itibar?yla uygulamaya sokulacak.