Temel Tasarım İlkeleri

Tasarım ilkeleri, tasarımcıların kompozisyonu oluşturmak için uyguladıkları kural ve ilkelerdir. Görsel estetiğin sağlanması bir tasarımın olmazsa olmazlarındandır. Görsel estetiğin sağlanması, tasarımın öğelerinin birbirleriyle tam anlamıyla harmanlanabilmesi; denge, hizalama, yakınlık, tekrarlama, kontrast ve boşluk ilkelerinin profesyonelce uygulanmasına bağlıdır.

Denge

Görsel denge, simetrik ve asimetrik uygulamalarla ortaya çıkarılır. Tasarımda bulunan öğelerin tasarımın geneline eşit ve dengeli olarak dağıtılması, istikrarlı ve estetik bir görünüm sağlanmasına yardımcı olur.

Hizalama

Hizalama, kompozisyon üzerindeki öğeleri hem düzenli yerleştirmekle hem de aralarında görsel bir bağ kurmakla alakalıdır. Hizalama için kompozisyonun kenar kısımları kullanılabilir.

Yakınlık

Yakınlık, görsel bağ kurmanın bir diğer yöntemidir. Derli toplu bir görünüm verir. Dikkat çekilmek istenen noktanın belirlenmesini sağlar. Yakın olan elemanlar benzer olmayabilir. Amaç, dikkat çekmeleri hedeflenen iki elemanı beraber kullanmaktır.

Tekrarlama

Öğelerin konumları ve rolleri belirlendikten sonra çalışmada tutarlılık içerisinde yeniden kullanılması, birbirine bağlı bireysel unsurların birlikte bir kalıp oluşturduğu izlenimi verir. Bu durum kompozisyona organize bir hava katar.

Kontrast

Kontrast, kompozisyonda özellikle belirlenmiş hususların ön plana çıkarılması amacıyla kullanılır. Öğeler arasındaki farklar vurgulanarak verilmek istenen mesajı ilk bakışta hissettirmek hedeflenir.

Boşluk

Boşluk, herhangi bir öğenin bulunmadığı alanlardır. Öğelerin birbirleri arasında veya çevrelerinde kalan kısımlar, genellikle bilinçli olarak tasarımcı tarafından verilmek istenen mesajı ön plana çıkarmak adına öğe yerleştirilmeyen alanlardır.

The post Temel Tasarım İlkeleri first appeared on Grafik Aracı.