Tesla, 2021 Güvenlik Raporunu Yayınladı: Otopilot Gerçekten Daha mı Güvenli?

Tesla, 2021’in ilk çeyre?inin güvenlik raporunu yay?nlad? ve Elon Musk’?n rapor de?erlendirmesine göre Tesla otomobiller otopilot devredeyken standart bir otomobile göre 10 kat daha dü?ük kaza oran?na sahip. Ancak biraz daha yak?ndan bak?nca Musk’?n bu iddias?n?n dayanaklar? biraz sars?l?yor. Gelin detaylar?na birlikte göz atal?m.