Tesla, 272 Milyon Dolar Değerinde Bitcoin Sattı

Dünyan?n en popüler elektrikli ve otonom otomobil üreticisi Tesla, geçti?imiz ?ubat ay?nda 1,5 milyar dolar de?erinde Bitcoin yat?r?m? gerçekle?tirmi?ti. ?irket, elinde tuttu?u Bitcoin’lerin bir k?sm?n? satt???n? aç?klad?. Tesla, yap?lan bu sat??tan 272 milyon dolarl?k kâr elde etti.