Tesla, Bitcoin ile Satın Alımdan Vazgeçti: Kripto Para Piyasası 365 Milyar Dolar Küçüldü

Elon Musk’?n Tesla’n?n Bitcoin ile ödeme almay? durdurmas?na ili?kin yapt??? aç?klama, kripto para piyasalar?n? sert dü?ürdü. Öyle ki market hacmi, birkaç saat içerisinde 365 milyar dolar dü?tü. Öte yandan, Tesla hisseleri de gelen aç?klamalardan sonra yüzde 4’ten fazla de?er kaybetti.