Tesla, O Kadar da Tam Olmayan ‘Tam Otonom Sürüş’ Özelliği İçin Aylık Abonelik Paketini Duyurdu

Tesla, ayl?k 199 dolar gibi bir mebla?? gözden ç?karan kullan?c?lar? için tam otonom sürü? özelli?i aboneli?i dönemini ba?latt?. Firma yine de bu otonom sürü?ün o kadar da “tam otonom olmad???n?” belirtiyor.