Tesla’nın Süper Otomobili Roadster, SpaceX Paketi ile 1,1 Saniyede 100 km/sa Hıza Ulaşabilecek

Süper arac? Roadster’i ABD’deki Petersen Otomotiv Müzesi’nde sergilemeye ba?layan Tesla, araçla ilgili çok önemli bir aç?klama yapt?. ?irket taraf?ndan yap?lan aç?klamalarda, bu otomobilin özel bir SpaceX paketi ile sat?n al?nabilece?i ifade edildi. Paket, arac?n yaln?zca 1,1 saniyede 100 km/sa h?za ula?mas?n? sa?layacak.