Thodex CEO’sunu Arama Çalışmaları İçin Türkiye’den Arnavutluk ve Kosovaya Ekip Gitti

Interpol taraf?ndan ç?kar?lan k?rm?z? bülten ile aranan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’i arama çal??malar?na destek olmak için, Emniyet Genel Müdürlü?ü taraf?ndan olu?turulan iki ekip, Arnavutluk ve Kosova’ya gitti.