Thodex CEO’suyla Oğlunun Ortak Olduğu Ortaya Çıkan Milletvekili Açıklama Yaptı

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl?, o?luyla Thodex?in kurucusu Faruk Fatih Özer?in ortakl???n?n ortaya ç?kmas?n?n ard?ndan aç?klama yapt?. Milletvekilinin o?lu Mert Sancakl? ile Faruk Fatih Özer, geçti?imiz eylül ay?nda ortak olarak bir ödeme hizmeti ?irketi kurmu?lard?.