THODEX Kurucusu Hakkında Sıcak Gelişme: Yakalanması An Meselesi

CNN Türk ?stihbarat ?ef Yard?mc?s? Fulya Öztürk, birkaç gündür aranan THODEX isimli borsan?n CEO’su Faruk Fatih Özer ile ilgili aç?klamalarda bulundu. Öztürk, bu aç?klamalar?nda soru?turman?n kapsam?n?n geni?letildi?ini ve Özer’in yakalanmas?n?n an meselesi oldu?unu aç?klad?.