Thodex Merkezinde Yapılan Arama Sona Erdi: Şirketteki Bilgisayarlara El Konuldu

Anadolu Cumhuriyet Ba?savc?l???nca al?nan karar sonras? Thodex merkezinde yap?lan polis aramas? ak?am saatlerinde sona erdi. Arama sonucu ?irketteki bilgisayarlara el konulurken, ma?durlar ile ?irket çal??anlar?n?n ise ifadelerinin al?nmaya devam edildi?i bildirildi.