THODEX Vurgunu Diğer Ülkelerde Olsaydı Ne Olurdu?

Türkiye?nin en büyük kripto para borsalar?ndan THODEX?in aniden ülke tarihindeki en büyük vurgunu yapmas?, kripto para borsalar?n?n nas?l denetlendi?ine ili?kin soru i?aretleri olu?turdu. Peki bu durum di?er ülkelerde nas?l?