Thodex Vurgununda Çalınan Kripto Paraların İzi Bulundu

Thodex vurgununa dair çal??malarda sona gelindi?i dü?ünülürken umut verebilecek bir geli?me daha ya?and?. Blockchain teknolojileri ?irketi Coinoxs, Thodex?ten çal?nan paralar?n izini sürdü. ?irketin kurucular?ndan Can Azizo?lu, paralar?n nerelere ve nas?l aktar?ld???na dair elde edilen bulgular? aç?klad?.