Thodex Vurgununun Bilançosu, 2 Milyar Dolar İddiasının Çok Altında

Önce devir sürecinin olaca??n? aç?klayan, ard?ndan CEO’su yurt d???na kaçan Thodex borsas?yla yap?lan vurgun, medyada ‘2 milyar dolar’ olarak ses buldu. Fakat resmi olmayan bu rakam?n gerçek miktar? halen bilinmiyor. Twitter’da bir ekipse gerçek miktar?n izine dü?erek Thodex cüzdanlar?n? inceledi ve ortaya bir say? koydu: 150 milyon dolar.