Thodex’e 8 İlde Şafak Operasyonu: 62 Kişi Gözaltına Alındı

Bir süredir gündemde olan Thodex borsas? ile ilgili yeni bir geli?me ya?and?. Kolluk kuvvetleri, sabah saatlerinde bir ?afak operasyonu gerçekle?tirerek, ?stanbul merkezli 8 ilde bask?nlar gerçekle?tirdi. Bu bask?nlar s?ras?nda Thodex ile ili?kili oldu?u dü?ünülen 62 ki?i gözalt?na al?nd?.