Thodex’e Yönelik İlk Haciz İşlemi Gerçekleştirildi: 3 Lüks Otomobil Haczedildi

Büyük bir vurgun yaparak CEO?su yurt d???na kaçan Thodex?e yönelik ilk haciz i?lemi, geçti?imiz saatlerde gerçekle?tirildi. ?irketin 3 lüks otomobiline haciz i?lemi yap?ld?, memurlar ?irket içinde tespite ba?lad?.