THODEX’in Kilit İsimlerinden Rana Azap Yakalandı

THODEX soru?turmas?nda yeni bir geli?me ya?and?. ?irketin finans i?lerini sürdüren ve daha önceki operasyonlarda yakalanamayan 4 firariden bir tanesi olan Rana Azap, bugün yakaland?. Azap’?n savc?l?ktaki sorgusu devam ediyor.