Ticaret Bakanlığı’ndan Sosyal Medya Fenomenlerinin Keyfini Kaçıracak ‘Reklam’ Düzenlemesi

Ticaret Bakanl???, sosyal medya fenomenleri için yeni bir k?lavuz yay?nlad?. Söz konusu k?lavuz, sosyal medya payla??mlar?nda gizli reklam yapmay? yasaklarken, reklam oldu?u bilgisinin aç?kça ifade edilmesini zorunlu k?l?yor.