TikTok ve S Sport, Türkiye’nin İlk Spor Merkez Ağını Kurdu: Maçlar TikTok’tan İzlenebilecek

TikTok ve S Sport, popüler sosyal medya uygulamas?ndaki sporcu, spor kulübü ve spor içeriklerini art?rmak amac?yla i? birli?i gerçekle?tirdi. Buna göre S Sport’ta yer alan pek çok spor organizasyonuna ait içerikler, TikTok’ta yay?nlanacak.