TikTok, Yeni Canlı Yayın ve Bağış Özellikleri için Streamlabs’le Ortak Oldu

Sosyal medya devi TikTok, kullan?c?lar?n?n canl? yay?nlarda yeni özelliklere ve ba??? özelli?ine sahip olmalar?n? sa?layacak Streamlabs ile i?birli?i yapt?. Yeni ortakl?kla birlikte kullan?c?lar, canl? yay?nlar?nda Streamlabs?in birçok arac?ndan faydalanabilecek.