TikTok’a Çocukların Verilerini İhlal Ettiği Gerekçesiyle Milyar Dolarlık Dava Açıldı

Hollanda’daki Piyasa Enformasyon Ara?t?rma Vakf?’n?n iddialar?na göre sosyal medya devi TikTok, çocuk kullan?c?lar?n verilerini ihmal ediyor. Bu sebeple sosyal medya devi, tam 64 bin ebeveyn ad?na dava edildi. TikTok taraf?ndan da konuyla ilgili aç?klamalar geldi.