TikTok’taki Şarkıların ‘Beynimizde Çalmaya Devam Etmesinin’ Altında Yatan Sebep Ne?

Günümüzde sosyal medya vesilesiyle belki de gere?inden çok fazla ?ark?ya maruz kal?yoruz ve bu ?ark?lar?n baz?lar? ister istemez akl?m?za tak?l?yor ve bizi ç?ld?rtana kadar kafam?z?n içinde çalmaya devam ediyor. Bu yaz?m?zda özellikle TikTok?taki ?ark?lar?n neden akl?m?za tak?ld???n?n sebebini anlat?yoruz.