Tinder, Tanıdıklarınızla Papaz Olmanızı Engellemek İçin Yeni Bir Özellik Getiriyor

Popüler arkada?l?k uygulamas? Tinder, rehberinizdeki ki?ileri uygulamayla e?le?tirme özelli?ini devre d??? b?rakarak onlarla kar??la?man?z? engelleyecek. Bilgilere göre engellenen ki?ilerin haberi olmayacak ve bu özelli?i kullanmak, e?le?meleri etkilemeyecek.