TOGG Avrupa’ya Açılıyor: Almanya’da Kullanıcı Araştırmaları Merkezi Kurulacak

Türkiye’nin Otomobili Giri?im Grubu (TOGG), Avrupa’daki faaliyetlerini güçlendirecek önemli bir ad?m att?. Almanya’n?n önemli inovasyon merkezlerinden biri olan, Stuttgart’ta bulunan de:hub’da kurulacak ‘Kullan?c? Ara?t?rmalar? Merkezi’ için ba?vuru gerçekle?tirildi.