TOGG Fabrikasında İşler Tıkır Tıkır: 2022’de Üretime Hazır Olacak

TOGG, in?aat süreci bir y?l önce ba?layan yerli otomobil üretim fabrikas?n?n geldi?i son noktay? aç?klad?. ?irket taraf?ndan yap?lan aç?klamalarda, altyap? çal??malar?n?n tamamland??? ifade edildi. Planlamalara göre eylül ay?n?n sonunda, fabrikan?n çat?s? da konmu? olacak.