Tokyo Olimpiyatları’nın İptal Edilmesi İçin 450 Bin İmza Toplandı

23 Temmuz’da ba?layacak 2020 Yaz Olimpiyatlar?, Japonya’da vaka say?lar?n?n hala yüksek olmas? nedeniyle yüz binlerce ki?i taraf?ndan ele?tiri ya?muruna tutuldu. Japonya Eski Barolar Birli?i Ba?kan? Utsunomiya Kenji’nin açt??? olimpiyatlar?n iptal edilmesine yönelik imza kampanyas?n? kat?lanlar?n say?s? 450 bini buldu.