Trafikte Gördüğümüz Plakalardaki Farklı Renkler ve Anlamları

Özellikle trafi?e yeni ç?kmaya ba?lam?? araç sürücüleri için trafikte gördükleri araçlar?n plaka renkleri ve anlamlar? biraz kafa kar??t?r?c? olabilir. Ancak belirli plaka renklerini ve bu renklerin anlam?n? bilerek genel bir bak?? aç?s? yakalayabilirsiniz. ??te ülkemiz trafi?inde gördü?ümüz araç plaka renkleri ve anlamlar?.