TTB Genel Sekreteri: Gerçek Ölüm Sayısı Açıklananın En Az 3 Katı

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Sözcü?ye yapt??? aç?klamada COVID?den kaynakl? ölüm say?lar?n?n aç?klanandan üç kat fazla oldu?unu öne sürdü. Vedat Bulut, Türkiye?de bilimsel çal??malar?n yasakland???n? da sözlerine ekledi.