TÜBİTAK Başkanı, İki Yerli Koronavirüs İlacının Geleceği Tarihi Açıkladı

TÜB?TAK Ba?kan? Hasan Mandal, koronavirüs pandemisine çözüm olmas? muhtemel iki konuyla ilgili çok önemli aç?klamalarda bulundu. Bu aç?klamalardan birinde yerli koronavirüs ilac?, di?erinde ise yerli koronavirüs a??s?ndan bahseden Mandal, vatanda?lar?n içini rahatlatt?.