TÜBİTAK, Gökyüzündeki Merak Uyandıran Parlamaların Kaynağını Açıkladı

Resmi Twitter hesaplar?ndan aç?klama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan? Mustafa Varank ve TÜB?TAK Ulusal Gözlemevi (TUG), gökyüzündeki s?ral? ???k parlamalar?n?n Starlink uydular?ndan kaynakland???n? belirtti. TUG müdürüne göre yörüngedeki Starlink uydu say?s? artt?kça daha fazla parlama görülmeye ba?lanacak.