TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü’nden Kanlı Ay ve Süper Ay Açıklaması

TÜB?TAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, dün gerçekle?en ve ülkemizde büyük ilgi gören Süper Çiçek Kanl? Ay ile ilgili aç?klamalarda bulundu. Bu do?a olay?n?n nas?l gerçekle?ti?ini aç?klayan bilim insan?, Kanl? Ay ve Süper Ay ifadelerinin de yanl?? anla??ld???n? belirtti.