TÜİK, Tarihinde İlk Kez Bulunduğu Suç Duyurusunun Gerekçesini Açıkladı

Türkiye ?statistik Kurumu, tarihinde ilk kez bulundu?u bir suç duyurusunun nedeniyle ilgili aç?klama yapt?. TÜ?K taraf?ndan yap?lan aç?klamalara göre Enflasyon Ara?t?rma Grubu’na yönelik suç duyurusunun nedeni, aç?klanan istatistiklerdeki aç?klay?c? bilgi eksikli?i.