Türk Nano Teknoloji Firması, NASA’nın Yarışmasında Birinci Oldu

Yerli nano teknoloji firmas? Nanosilver, NASA’n?n Mars çal??malar? dahilinde gerçekle?tirmi? oldu?u bir yar??mada birincilik ödülünün sahibi oldu. Firma, Mars görevleri için NASA ile i? birli?i gerçekle?tirdi.