Türk Telekom, Tam Kapanma Boyunca Ücretsiz Sunacağı Hizmetleri Açıkladı

Türk Telekom, tam kapanma süresi boyunca ücretsiz bir ?ekilde eri?im sa?layabilece?iniz hizmetlerini aç?klad?. Telekomünikasyon devi, bu hizmetler ile evde geçiren vakti bir nebze de olsa keyiflendirmeyi amaçl?yor.