Türk Yapımı Drone STM Kargu-2, Emir Almadan Kendi Kendine Saldırı Düzenleyen İlk Drone Oldu

Birle?mi? Milletler?in Libya için olu?turdu?u komisyon, 1 y?ll?k uzun bir süre sonucunda haz?rlad??? raporu sundu. Söz konusu rapora göre STM-Kargu 2 adl? Türk yap?m? bir otonom drone, hiçbir emir almaks?z?n kendi insiyatifi ile sald?r? düzenleyen ilk insans?z hava arac? olarak tarihe geçti.