Türk Yoğun Bakım Derneği’nden Açıklama: Yoğun Bakımlar Alarm Veriyor

Türk Yo?un Bak?m Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. ?smail Cinel, salg?n?n son birkaç haftad?r ülkemizdeki seyrine ve sa?l?k hizmetlerinin genel durumuna ili?kin aç?klamalarda bulundu. Cinel, salg?n?n bu üçüncü dalgas?n?n önceki dalgalardan çok daha farkl? ve riskli oldu?unu ifade etti.