Türkiye, 2020’de Twitter’a En Çok ‘Tweet Kaldırma’ Talebi Gönderen Ülkelerden Biri Oldu

Twitter, 2020’y?n?n ikinci yar?s?n? kapsayan ?effafl?k raporunu yay?nlad?. Yay?nlanan rapor, Twitter’?n o dönemde 3,8 milyon payla??m? kald?rd???n? ortaya ç?kard?. Bu durumun nedeniyse kullan?c?lardan gelen bildirimlerdi. Türkiye, Twitter’a en fazla ‘tweet kald?rma’ talebi gönderen ülkelerden biri oldu.