Türkiye, Avrupa’dan En Çok Plastik Atık Alan Ülke Oldu

Greenpeace, Türkiye’nin 2020’de de Avrupa’dan en çok plastik at?k alan ülke oldu?unu aç?klad?. Payla??lan verilere göre son 16 y?lda Avrupa’dan Türkiye’ye gelen plastik çöp miktar? 196 kat artt?.