Türkiye Genelinde Yapılan Aşı Sayısı 28 Milyonu Aştı

Koronavirüs ile mücadele kapsam?nda a??lama çal??malar? ba?lam??t?. Türkiye’de de Ocak ay?n?n 2. haftas?nda ba?layan a??lama sürecinde ilerleme kaydediliyor. Türkiye genelinde yap?lan a?? say?s? 28 milyonu a?t?.