Türkiye İtibar Endeksi Sonuçları Açıklandı: İşte Türkiye’nin En İtibarlı Markaları

Türkiye ?tibar Endeksi ara?t?rmas?n?n en yeni sonuçlar? aç?kland?. 12 bin ki?inin kat?l?m gösterdi?i ara?t?rmaya göre Türkiye’nin en itibarl? markas?, Koç oldu. 50 farkl? sektördeki en itibarl? markalar? sizler için s?ralad?k.