Türkiye, Yunanistan’la Aşı Sertifikası İçin Anlaştı: Test Sonucu Negatif Olanlar Seyahat Edebilecek

D??i?leri Bakan? Mevlüt Çavu?o?lu, Yunanistan’?n ba?kenti Atina’da Yunanistan Ba?bakan? ve Yunanistan D??i?leri Ba?kan? ile bir araya geldi. Görü?me sonras? iki ülkenin a?? sertifikas? konusunda anla?ma sa?lad??? aç?kland?.