Türkiye’de 12 Farklı COVID-19 Aşı Çalışması Yürütüldüğü Açıklandı

Prof. Dr. Osman Ergani?, yapt??? sunumla Türkiye?de yürütülen yerli a?? çal??malar? hakk?nda bilgi verdi. ?u anda ülkede 12 farkl? a?? çal??mas? sürdürülüyor. Bu a??lardan kimi faz-1, kimi faz-2 sürecinde. Ergani??e göre a??lardan en az birinin en yak?n zamanda kullan?m?na geçilmesi gerekiyor.