Türkiye’de Bir Kişi İnternetten Yılda Kaç TL’lik Alışveriş Yapıyor? İşte Araştırma Sonuçları

?nternette en çok hangi ürünleri arad?k, hangilerine ne oranda ilgi gösterdik? Geçti?imiz y?l?n verilerine dayanan bu ara?t?rma sonuçlar?na göre, internetten al??veri? al??kanl???m?za yak?ndan bak?yoruz.