Türkiye’de En Çok Satılan 10 İkinci El Otomobil Modeli Açıklandı

Cardata, Türkiye’de en çok sat?lan ikinci el otomobil modellerini aç?klad?. Ayr?ca Cardata genel müdürü, ikinci el otomobil fiyatlar?n?n art?p artmayaca?? ile ilgili de görü?lerini payla?t?.