Türkiye’de İlk Sürücüsüz Otomobil Test Sürüşüne Başlandı

Eatron CEO?su olan Dr. Umut Genç, Türkiye?deki ilk sürücüsüz otomobil test sürü?lerine ?stanbul’da ba?lad?klar?n? ve yak?nda seviye 3 otonom teknoloji çal??malar?na da ba?layacaklar?n? aç?klad?.