Türkiye’de Koronavirüs Aşısı Olduğu Halde Hastalığa Yakalananların Sayısı Açıklandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, yap?lan toplam a?? say?s? 15 milyonken gerçekle?tirdikleri ara?t?rmaya göre Türkiye’de koronavirüs a??s? oldu?u halde hasta olan ki?i say?s?n?n yakla??k 2.500 oldu?unu ifade etti.